W
N
X
V

Hulp nodig ?

Onze specialisten zijn beschikbaar om u te dienen

+32 (0)2 319 46 20

CKS consulting > CKS Nieuws > BRUSSEL - Ontbijt Debat - 5 december 2018

CKS GROEP

CKS GROEP

OKTOBER 2018

BRUSSEL - Ontbijt Debat - 5 december 2018

Implementatie van een managementsoftware voor overheidsaankopen:
Voordelen? Vereisten? Kosten?

De inkoopsoftware, op grote schaal gebruikt en erkend voor zijn doeltreffendheid in particuliere bedrijven, is nog steeds onderontwikkeld in de publieke sector. In het kader van overheidsopdrachten worden inkoopinformatiesystemen nog steeds voornamelijk verbonden met de dematerialisatiefuncties van de publicatie van contracten of het toezicht op hun financiële uitvoering.

Gespecialiseerde softwareleveranciers stellen echter andere modules voor die de prestaties van overheidsopdrachten kunnen verbeteren: inkoop / marktprogrammering, gezamenlijk beheer van procedures met voorschrijvers, personeelsbezetting, elektronische catalogi en e-aanbesteding...

Zo hebben een aantal organisaties en overheden een inkoopinformatiesysteem opgezet of zijn van plan deze te verwerven.

Aan de morgenstond van de inwerkingtreding van de verplichting van alle openbare markten aan dematerialisatie, stellen we voor om de vragen te beantwoorden die de inkoopinformatiesystemen kunnen aankaarten:

Het evenement zal worden gehouden op de L42 business centre in Brussel, in het hart van de Europese wijk. De debatten worden geleid door Arnaud SALOMON, Founding Partner van CKS, volledig in het Frans.

Implementatie van een managementsoftware voor overheidsaankopen

REFERENTIES