ARTIKELS

AUGUSTUS 2019

Bouwen aan de toekomst van Facility Management

Met de opkomst van datagestuurde oplossingen is het duidelijk geworden dat Facility Management ook zal moeten evolueren.

Met de opkomst van datagestuurde oplossingen is het duidelijk geworden dat Facility Management ook zal moeten evolueren. Net als bij de inkoopfunctie ondergaat

Facility Management een snelle digitale transformatie, waarbij de overgang van een ondersteunende functie met als doel kosten/energiebesparingen en operationele efficiëntie te stimuleren naar een functie die een toegevoegde waarde voor de organisatie creëert door de tevredenheid van de bewoners te vergroten.

Vanwege deze nieuwe verschuiving vervaagt het onderscheid tussen fysieke en digitale infrastructuur steeds meer en dit geldt met name in faciliteitenbeheer, waar gebouwen gebruikers en producenten van gegevens zijn. Deze plotselinge creatie van gegevens creëert verschillende uitdagingen, zoals het verzamelen van alle verschillende gegevens uit meerdere bronnen in één oplossing die kan helpen de kosten te optimaliseren, maar ook de ervaring binnen de gebouwen te verbeteren. Laten we, voordat we verder gaan met technologie, definiëren wat we bedoelen met "Facility Management". Facility Management gaat over het aanzienlijk verbeteren van de gebruikers- of werknemerservaring in een gebouw door optimalisatie van de ruimte, coördinatie van onroerend goed en effectieve levering van ondersteunende diensten.

Binnen de komende 5 jaar gaat de rol van een Facility Manager veranderen. Het is inderdaad mogelijk geworden om de meeste machinestoringen te voorspellen en de prestaties van dienstverleners nauwkeurig te volgen. Bijgevolg verwachten besluitvormers onmiddellijke antwoorden in het geval dat iets niet meer werkt vanwege een defect of in geval van een verslechtering van de kwaliteitsindicatoren en van de tevredenheid van de bewoners. Het idee is om Facility Managers te beschouwen als medewerkers die actief kunnen bijdragen aan bedrijfsgroei en de creatie van toegevoegde waarde. In deze context is de rol van een Facility Manager veel verder gegaan dan het algemene servicebeheer van een bedrijf. Tegenwoordig is Facility Management niet beperkt tot ruimte- en resource-optimalisatie, het omvat ook het verbeteren van de algehele ervaring met de gebouw/winkel en werkomgeving.

Het gegevensprobleem

Zoals we weten, bevinden gegevens zich overal in een gebouw en wachten er nog maar een paar Facility Managers om overtuigd te zijn van de toegevoegde waarde van gegevens. Toch heeft de industrie begeleiding en leiderschap nodig. We hebben inderdaad veel Facility Managers ontmoet die bereid zijn om een gegevensgestuurde aanpak te hanteren, maar die begeleiding nodig hebben bij het bouwen van een solide en coherente strategie op basis van hun omvang en doelen. Bovendien kan het erg uitdagend zijn om een eerste pilootproject te kiezen om op korte termijn haalbare initiatieven onder de aandacht te brengen die een “proof of concept” kunnen opleveren.

Bij CKS hebben we ervoor gekozen om onze beheeroplossing voor gecontracteerde services en multi-technisch onderhoud van gebouwen te verbeteren met AI-algoritmen die bijvoorbeeld een Facility Manager kunnen helpen om onderhoudsactiviteiten beter te voorspellen of om het totale energieverbruik van een gebouw te begrijpen, en dus de besparingen te vergroten door gepersonaliseerde aanbevelingen. Door gebruik te maken van verschillende gegevensbronnen zijn we in staat tastbare resultaten te bereiken door een dubbele kwaliteits- en kostenaanpak.

Om een dergelijke oplossing te bouwen, hebben we samen met verschillende branche-experts gewerkt om te begrijpen hoe we deze zeer specifieke gegevens kunnen gebruiken die door een faciliteit zijn gecreëerd. Terwijl we dit doen, hebben we gemerkt dat de industrie de onbalans tussen het vastleggen en de analyse van gegevens erkent. De manier waarop u gegevens verwerkt, is essentieel voor het succes van uw strategie. Effectief faciliteitenbeheer is afhankelijk van het vermogen van een organisatie om deze gegevens om te zetten in inzichten die betere beslissingen en acties mogelijk maken voor mensen en de omgevingen die ze bezetten. Als de organisatie niet kan omgaan met de specifieke gegevens die door een gebouw zijn gemaakt, kan het interessant zijn om externe spelers te zoeken om u te helpen uw gegevens te structureren en klaar te maken voor gebruik.

Wij zijn ervan overtuigd dat goede faciliteitenbeheeroplossingen op de een of andere manier gepersonaliseerd, geïntegreerd en intelligent moeten zijn. Het creëren van een uniek dashboard effent inderdaad de weg naar een tool die nuttig kan zijn voor verschillende entiteiten/sites van dezelfde organisatie. De financieel directeur, de Facility Manager en de inkoopdirecteur konden allemaal op hetzelfde dashboard vertrouwen voor strategische beslissingen. We zien het dashboard als een ontmoetingsplaats. Om verschillende gegevensbronnen, zowel intern als extern, te integreren en te benutten via datavisualisatietechnieken, hebben we besloten samen te werken met ForePaas, een toonaangevende end-to-end PaaS-oplossing waarmee we eenvoudig de configuratie van aangepaste API's kunnen publiceren en beheren, en waarmee we alle gegevens kunnen opschonen en structureren.

Voor bedrijven die nog geen datagestuurd besluitvormingsproces moeten volgen, lijkt de overgang lastig. Hoe ga je eigenlijk om met het verzamelen van gegevens en hoe zet je die gegevens vervolgens om in bruikbare informatie? Verrassend genoeg is het niet zo moeilijk om een gegevensgestuurde aanpak te hanteren - het enige dat vereist is een proactieve mindset en de juiste Facility Management software.

Een deel van de aantrekkingskracht van een datagestuurde benadering van faciliteitenbeheer is de mogelijkheid om te integreren met uw bestaande systemen. Door al uw informatie te bundelen, kunt u een zo compleet mogelijk beeld creëren, waardoor u betere zakelijke beslissingen kunt nemen.

De gegevens die u mogelijk wilt verzamelen en exploiteren, kunnen afkomstig zijn van meerdere CMMS (software voor onderhoud van gebouwen). Doorgaans kan CMMS, zowel intern als "extern" (d.w.z. beheerd door serviceproviders), veel waardevolle gegevens opslaan, zoals met de reparatiegeschiedenis van elke machine om te voorspellen wanneer een machine moet worden gerepareerd of gewijzigd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om AI-algoritmen te voeden om fouten te helpen anticiperen en voorkomen.

Met de gegevens afkomstig van CMMS, gecombineerd met gegevens die zijn opgehaald uit ERP's, kan de Facility Manager eenvoudig een kostenrapport uitvoeren om te zien waar het budget is uitgegeven. De manier waarop het budget is besteed, is eigenlijk een zeer interessante informatie voor een AI-aangedreven oplossing, met als doel Facility Managers te helpen hun budget beter te beheren.

Door het gebruik van slimme sensoren die in de meeste machines zijn ingebouwd, kunnen we een enorme hoeveelheid gegevens verzamelen. IoT (Internet of Things) Gegevens in combinatie met AI kunnen ons helpen nieuwe indicatoren te maken met betrekking tot energieverbruik of gebouwefficiëntie. We zouden bijvoorbeeld op maat gemaakte sensoren op deuren kunnen installeren om te weten wanneer precies het beveiligingsteam een specifiek deel van de fabriek op vooraf gedefinieerde momenten (vermeld in het contract) heeft ingecheckt. Er kunnen veel dingen worden bereikt met het gebruik van IoT-sensoren om contractconformiteit te waarborgen.

Verkooppunten kunnen ook een zeer solide gegevensbron zijn voor deze nieuwe besluitvormingssystemen. Het vergelijken van verkoopgegevens met cijfers met betrekking tot bezoekers en hun tevredenheid over bouwdiensten kan bijvoorbeeld interessant zijn om te beslissen over nieuwe investeringen.

AI/IoT – Naar de Toekomst

Het goede van AI is dat de technologie al veel voorkomt in moderne huishoudens met Smart Home producten. Het is veilig om aan te nemen dat het slechts een kwestie van tijd is voordat bewoners dezelfde ervaring op hun werkplek verwachten.

De explosie van beschikbare gegevens, rekenkracht en ontwikkeling van AI-algoritmen zijn keerpunten voor Facility Managers. Machine Learning (een subset van AI) stelt hen in staat om relevant te blijven voor het veranderen van klantverwachtingen en om silo-gebouwautomatiseringssystemen te verenigen, terwijl kritieke problemen met het effectieve gebruik van bestaande gegevens worden opgelost.

Op basis van onze ervaring moet AI worden toegepast op alle aspecten van Facility Management, van aanbieders van corporate vastgoed, beheerders van woningen, restaurants en retailers. De echte waarde van AI in Facility Management komt van de analyse van historische en realtime gegevens om correlaties tussen bestaande prestaties en mogelijke storingen te identificeren, waardoor de noodzaak van reparatie wordt voorkomen of de Facility Management wordt geholpen bij potentiële energiebesparingen.

De kracht van AI is bijzonder sterk in combinatie met IoT (Internet of Things). Machine learning-algoritmen kunnen worden geïntegreerd met een IoT-systeem en leren continu over hoe dingen werken en optimaliseren, terwijl Facility Managers beslissingen kunnen nemen op basis van unieke inzichten. Omdat IoT ons in staat stelt om de verschillende delen van een gebouw met elkaar te verbinden, kunnen Facility Managers een enorme hoeveelheid waardevolle gegevens over activa, energie en mensen verzamelen die aan het werk kunnen worden gezet en unieke inzichten opleveren. Op dit moment is de dringende noodzaak om bruikbare inzichten te genereren en voorspellende analyses uit te voeren op basis van de verzamelde gegevens.

Een ander vermeldenswaardig positief aspect van AI is dat het waardevolle tijd en middelen vrijmaakt, zodat Facility Managers nauwgezet toezicht kunnen houden op details die van invloed zijn op de dagelijkse activiteiten.

Wij zijn van mening dat de markt voor big data van Facility Management zich primair in de fase van pre- of vroege adoptiefase bevindt. Verwacht wordt echter dat de Facility Management-sector alleen maar volwassener wordt naarmate meer en meer bedrijven hun organisatorische effectiviteit en efficiëntie proberen te verbeteren. Het is duidelijk dat grotere bedrijven - die uitgerust zijn met de juiste menselijke hulpbronnen en gevestigde innovatieondersteunende structuren - koploper blijken te zijn. Kleinere bedrijven kunnen echter ook profiteren van deze technologieën door samen te werken met IT-specialisten.

We staan slechts aan het begin van een grote transformatie voor Facility Management.

 

ARTIKELS

Report / Studie

Procurement process mining - Laatste methoden en technologieën
>

DECEMBER 2019

Procurement process mining - Laatste methoden en technologieën

In vrijwel elke industriesector, is inkoop een van de belangrijkste bedrijfsprocessen maar ook een van de minder bedreven processen... Niettemin, worden de werkelijke uitgaven en dus het besparingspotentieel van het Source-to-Pay (S2P) -proces vaak o [...]

ARTIKELS

Hoe zal Brexit het aankoopbeleid van EU-bedrijven verstoren?
>

OKTOBER 2019

Hoe zal Brexit het aankoopbeleid van EU-bedrijven verstoren?

Brexit vormt een serieuze bedreiging voor de efficiëntie en de financiële gezondheid van Europese bedrijven die handelen met Britse leveranciers. [...]

Report / Studie

AI Impact - S2C & P2P
>

JUNI 2019

AI Impact - S2C & P2P

De meeste inkoopbeslissers kunnen zich omringd voelen door AI. Inderdaad, deze technologie zal de manier waarop inkooporganisaties werken, ongetwijfeld ingrijpend veranderen. Echter, als de voordelen zeker zijn, zijn de manieren om AI te implementere [...]

ZIE ALLE PUBLICATIES

 

9