ARTIKELS

OKTOBER 2019

Hoe zal Brexit het aankoopbeleid van EU-bedrijven verstoren?

Brexit vormt een serieuze bedreiging voor de efficiëntie en de financiële gezondheid van Europese bedrijven die handelen met Britse leveranciers.

Brexit vormt een serieuze bedreiging voor de efficiëntie en de financiële gezondheid van Europese bedrijven die handelen met Britse leveranciers. Door deel te nemen aan het debat over Brexit, is CKS verheugd een driedelige artikelreeks uit te brengen, waarin een scala aan mogelijke effecten op het aankoopbeleid wordt onderzocht. Elke week verschijnt er een artikel.

 

De Britse terugtrekking uit de Europese Unie is een belangrijk kenmerk van het supply chain-discours geweest. Precisie en planning zijn cruciaal voor het faciliteren van succesvolle relaties bij zakelijke inkoop. Significante veranderingen die de onderzochte banden tussen het VK en Europa dreigen te verstoren, moeten door alle relevante belanghebbenden worden overwogen. De interne markt van de EU zorgt ervoor dat het blok functioneert zonder interne grenzen of belemmeringen van regelgevende aard voor het vrije verkeer van goederen en diensten. Daarom zijn geïntegreerde Europese functies en efficiënte toeleveringsketens de basis van fabrikanten in de hele EU. Brexit, hard of zacht, bedreigt de efficiëntie en kosteneffectiviteit van supply chain en aankoopstrategie. CKS zal onderzoeken wat Brexit voor ondernemingen in Europa betekent en wat de risico's zijn door zich te concentreren op vier belangrijke zakelijke elementen: de normen, de kosten, de levering en de innovatie. Onze analyse wordt afgesloten met advies voor belanghebbenden  op commerciële voorwaarden, praktische beleidswijzigingen en kansen voor bedrijven.

Normen

Na de Brexit zijn EU-richtlijnen en -verordeningen niet meer van toepassing in het VK. Dit dreigt de harmonisatie van normen tussen EU-bedrijven en hun Britse tegenhangers te verstoren. De grootste oorzaak van een dergelijke verstoring zou de opheffing van de bindende aard van de EU-standaardisatie uit de Britse wetgeving en de wijziging van de handelsstatus van het VK van EU-lidstaat naar "derde land" zijn. Bedrijven in de EU zullen meer dan waarschijnlijk bestaande software en gegevensopslagsystemen moeten aanpassen om deze splitsing te vergemakkelijken, met gevolgen voor activa, passiva en concurrentieposities. In het geval dat een No Deal wordt gevonden, zou er geen erkenning van normen zijn.

 

Certificaten en autorisaties

Volgens een door de Europese Unie opgesteld informatieblad [1], als uw bedrijf certificaten of officiële vergunningen uitgegeven door belanghebbenden of regelgevende instanties in het VK vereist, bijvoorbeeld de Civil Aviation Authority (CVA) of het Vehicle Certification Agency (VCA), ze zijn waarschijnlijk niet meer geldig in de EU na de Brexit. Er moet onderzoek worden gedaan naar de stappen die moeten worden ondernomen om de geldigheid, indien mogelijk, tussen de EU en het VK te waarborgen na wetswijzigingen. De factsheet benadrukt het belang hiervan, met name "in de automobiel- en medische sector" met betrekking tot technische veiligheidsposities, milieunormen, chemicaliën en typegoedkeuring. Als er op 31 oktober geen deal wordt gesloten, is de EU-productregistratie mogelijk niet meer geldig en kunnen bedrijven worden geconfronteerd met de administratieve last van het voldoen aan twee sets van gestandaardiseerde vereisten. Het is ten zeerste aangeraden om een EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification Number) te hebben waarmee u alle douaneprocedures kunt verhandelen bij het uitwisselen van informatie met douaneadministraties. Toepassing van de AEO-status (Authorised Economic Operator), een concept gebaseerd op het Customs-to-Business-partnerschap geïntroduceerd door de World Customs Organisation, wordt eveneens aangemoedigd. Dit certificaat stelt internationaal erkende normen tussen handelaren vast.

 

Gegevens- en IP-rechten

Op basis van onze expertise zijn we van mening dat bedrijven in het Verenigd Koninkrijk die binnen verschillende kaders voor gegevens en privacy werken, mogelijk boetes kunnen krijgen voor het per abuis overtreden van problemen met gegevensbescherming. We voorzien ook hypothetische problemen met betrekking tot sourcing en de opslag van gegevens die van toepassing is op niet-EU-landen. Bovendien kan hetzelfde probleem optreden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (waaronder handelsmerken en licenties). Het is veilig om aan te nemen dat na de officiële Brexit-procedure EU-handelsmerken (EUTM - EU Trademarks) alleen in zeer specifieke omstandigheden worden toegepast. Wat software betreft, zijn we bovendien van mening dat sommige (IS, ...) mogelijk moeten worden bijgewerkt. Dit kan potentiële problemen veroorzaken met huidige processen. We raden CPO's ten zeerste aan om al hun bestaande contracten en software te herzien om te controleren of reeds bestaande wetgeving voldoende beschermd is tegen Brexit. CKS is al begonnen met het helpen van bedrijven bij deze specifieke taak.

 

Kosten

Een Hard Brexit-situatie zou waarschijnlijk het meest verstorende scenario zijnvanuit het oogpunt van handelskosten, waarbij EU- en Britse bedrijven moeten reageren op dure nieuwe tarieven en zich aanpassen aan de nieuwe belastingwetgeving, en waardoor douaneagentschappen worden gedwongen om import en export op dezelfde manier te behandelen als bedrijven die momenteel handelsrelaties beheren met niet-EU-landen. Dit zou de financiële gezondheid waarschijnlijk rechtstreeks bedreigen door de douane te veranderen, maar niet rechtstreeks door de administratieve last van het snel aanpassen aan dergelijke snelle eisen.

 

Tariefcontingenten

Tarieven die worden ingevoerd vanwege de Brexit kunnen een bedreiging vormen voor het Europese concurrentievermogen, omdat de impact op de toeleveringsketen zou vallen vanwege het toegenomen belang van  just in time levering  met betrekking tot de internationale aard van logistieke en / of automotive logistieke supply chain, waarbij meerdere assemblages van verschillende onderdelen vereist zijn.

 In het geval van een No Deal-overeenkomst zal de levering van goederen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk niet langer worden overwogen als gemaakt door leden van hetzelfde handelsblok maar eenvoudig afzonderlijke continentale landen met zeer uiteenlopende aangepaste procedures. Handel zal daarom niet langer gebaseerd zijn op regulering van de interne markt en wereldwijde waardeketens zullen aanzienlijk worden beïnvloed. Handel op basis van WTO-normen zou betekenen dat alle delen van een toeleveringsketen vertraging zouden oplopen in de luchtvaart en grensoverschrijdende gegevensstromen, in afwachting van de financiële gevolgen van een dergelijke stagnatie.

Het is daarom belangrijk dat EU27-bedrijven zich zo volledig mogelijk voorbereiden op vertragingen en verwarring in douaneaangiften door zo snel mogelijk te voldoen aan de vereisten die nodig zijn in het geval van een No Deal-scenario, met name die met Britse leveranciers. Analyse van dure douaneprocedures moet vooraf worden ingediend om financiële schokken te verminderen door een gebrek aan voorbereiding. Bedrijven moeten daarom flexibel blijven in het kielzog van fluctuerende beslissingen over de wereldwijde inkoop, om niet alleen te zorgen dat valutaarbitrage vooraf bekend is, maar ook dat hun supply chain logistiek volledig moet worden begrepen om ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen geen bedreiging vormen voor de harmonie van kritische inkoopvereisten.

Een sterk voorbeeld van deze behoefte aan voorbereiding is te vinden in de Ierse grensvraag. Nadat het VK de EU-douane-unie heeft verlaten, kunnen inderdaad meer dan 250 controles op de oversteek worden uitgevoerd.

 

Wijzigingen in belastingwetgeving

Aankopers in Europa die samenwerken met Britse leveranciers, of vice versa, zullen waarschijnlijk te maken krijgen met veranderende belastinggerelateerde problemen als gevolg van Brexit, wat zal leiden tot directe wijzigingen in hun supply chain-model.

Het is van cruciaal belang voor inkooporganisaties in de EU om te beginnen met audits op mogelijke kwetsbaarheden en verrekenprijzen te herzien. Met andere woorden, CPO's zullen moeten wachten en zich aanpassen aan een nieuw fiscaal kader, dat ongetwijfeld vertragingen zal veroorzaken en de administratieve kosten zal verhogen.

 

Levering

Een van de grootste problemen waarmee bedrijven vanuit een meer praktische houding worden geconfronteerd, is de grote kans op vertragingen bij de levering als gevolg van douanewijzigingen en verhoogde administratieve processen. Nu bedrijven onder toenemende druk staan om te voldoen aan de hoge eisen van klanten die snelle levertijden nodig hebben, kunnen grotere vertragingen over de grenzen grote problemen veroorzaken binnen de toeleveringsketens. Blokkades in havens die de goederenstroom in en uit het Verenigd Koninkrijk beïnvloeden, vormen een bedreiging met lange en frustrerende vertragingen.

Om terugslag van klanten te voorkomen, is het van groot belang dat bedrijven hun toeleveringsketens grondig controleren om te bepalen welke onderdelen het meest kwetsbaar zijn door vertragingen, zodat noodplannen ruim van tevoren kunnen worden uitgevoerd. Grensvertragingen aan de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa kunnen leiden tot verkeersopstopping en intense vertragingen door toegenomen en complexe administratieve processen.

Een ander probleem met betrekking tot grenscontroles zou de capaciteit van douanes zijn om extra werk te beheren, met name met betrekking tot het teveel aan aangiften dat door de nieuwe systemen zou moeten gaan, waardoor extra administratie een onhandelbare last zou worden en daarom supply chain-processen en bedrijfsproductiviteit vertragen.

 

Innovatie

Een van de grootste voordelen van handel binnen de interne markt is meer innovatie die wordt veroorzaakt door het werven van internationaal talent via het mechanisme van vrij verkeer van personen. Personeelsbeheer op vele niveaus van de toeleveringsketen kan bedreigd worden door veranderende visumvereisten en nieuwere en restrictievere arbeidsmarktomgevingen. Bedrijven moeten begrijpen welke van hun huidige en potentiële werknemers kunnen worden beïnvloed, om vervolgens een succesvolle strategie uit te werken. Inzicht in nieuwe visumvereisten, voorbereid zijn op beperkingen binnen wervingsprocedures en de toegenomen last van bureaucratie op de voet volgen terwijl het faciliteren van bedrijfsactiviteiten en het drijven van banen, is van het grootste belang voor EU-bedrijven tijdens het navigeren door de Brexit.

 

Voorbereidingen

CKS constateert dat als bedrijven grondige audits uitvoeren om hun douanewetgeving en -procedures te verbeteren door hun inkoopkanalen ruim van tevoren te herzien, eventuele supply chain-problemen als gevolg van moeilijke administratieve en logistieke problemen gemakkelijker te beheren zijn in het geval van een gecompliceerde Brexit. Verbeterde efficiëntie en productiviteit binnen supply chain B2B is daarom van cruciaal belang.

CKS beveelt aan dat Europese bedrijven met nauwe toeleveringsketenverbindingen met het VK via leveranciers rekening moeten houden met hun eigen blootstelling aan de Britse markten, en hoe haar marktontwikkelingsstrategie moet evolueren om gesuggereerde problemen te bestrijden, bijvoorbeeld potentiële fusies, diversificatie of zwakke schakels in de supply chain en leveranciersbasis.

CKS zou verder onderzoek naar toekomstige investeringen in het EU-blok adviseren om onnodige complicaties met Britse leveranciers weg te nemen, onder erkenning van de mogelijkheden met betrekking tot directe buitenlandse investeringen binnen de interne markt. Uit een  database van Financial Times in het bezit van grensoverschrijdende investeringen[2]  blijkt dat de hoeveelheid geïnvesteerd kapitaal in de EU27 in de drie jaar tot het eerste kwartaal van 2019 met 43% is gestegen, vergeleken met de voorgaande drie jaar. Met name in Spanje is het aantal banen dat door buitenlandse investeringen is gecreëerd in de drie jaar tijd meer dan verdubbeld in vergelijking met voorgaande jaren.

Investeringen en aanbodkoppelingen moeten worden geanalyseerd om gaten in de winstgevendheid te identificeren en het rendement en de effectiviteit voor alle potenties te maximaliseren.

CKS adviseert bedrijven om grondige supply chain-analyses uit te voeren op basis van een worst-case scenario na een harde Brexit. Dit zal daarom potentiële risico's in kaart brengen en specifieke zwakke punten in bepaalde delen van de inkoopstrategie identificeren. Noodplannen zullen daarom worden opgesteld op basis van dergelijke grondige controles, die uw bedrijf voorbereiden op mogelijke verstoring van de supply chain.

 

[1]https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_nl.pdf

[2]  https://www.ft.com/content/93c681ca-7c9c-11e9-81d2-f785092ab560

 

ARTIKELS

Report / Studie

Procurement process mining - Laatste methoden en technologieën
>

DECEMBER 2019

Procurement process mining - Laatste methoden en technologieën

In vrijwel elke industriesector, is inkoop een van de belangrijkste bedrijfsprocessen maar ook een van de minder bedreven processen... Niettemin, worden de werkelijke uitgaven en dus het besparingspotentieel van het Source-to-Pay (S2P) -proces vaak o [...]

ARTIKELS

Bouwen aan de toekomst van Facility Management
>

AUGUSTUS 2019

Bouwen aan de toekomst van Facility Management

Met de opkomst van datagestuurde oplossingen is het duidelijk geworden dat Facility Management ook zal moeten evolueren. [...]

Report / Studie

AI Impact - S2C & P2P
>

JUNI 2019

AI Impact - S2C & P2P

De meeste inkoopbeslissers kunnen zich omringd voelen door AI. Inderdaad, deze technologie zal de manier waarop inkooporganisaties werken, ongetwijfeld ingrijpend veranderen. Echter, als de voordelen zeker zijn, zijn de manieren om AI te implementere [...]

ZIE ALLE PUBLICATIES

 

9