HR & Opleidingen - RH & Formation

CKS ondersteunt inkoopmanagers die graag vaardigheden willen ontwikkelen, verwerven of organiseren die nuttig zijn voor de uitvoering van hun service.

Vragen met betrekking tot investeringen in menselijk kapitaal vormen de kern van het transformatieproject van de inkoopfunctie, met name in een context van toenemende intensiteit van bepaalde vaardigheden (zie categoriale strategieën, digitale transformatie)

 

Welke bijdrage en positionering wordt verwacht van de inkoopfunctie? Welke vaardigheden om intern te ontwikkelen? Welke prioriteiten? Welke methoden en trajecten om deze vaardigheden te verwerven? Hoe deze vaardigheden te behouden en te ontwikkelen? Wat is de impact op de missielijsten en op de organisatie? Wat zijn de uitdagingen van aantrekkelijkheid van de inkoopfunctie maar ook van teammobiliteit?

Zoveel vragen die we willen beantwoorden door ons uitstekende begrip van de uitdagingen die verbonden zijn aan de evolutie van de inkoopfunctie, maar ook onze bewezen methoden en hulpmiddelen (repositories van vaardigheden, trainingsapparatuur, ...) te implementeren

Een praktische en pragmatische aanpak

1. HET DOELPROFIEL

 • Interviews met vertegenwoordigers van de verschillende functies om een doelprofiel op te stellen in termen van technische en transversale vaardigheden.
 • Identificatie van verwachte resultaten en overeenstemming met de technische en transversale vaardigheden die nodig zijn om deze te bereiken.

2. DE BALANS

 • Meting, via individuele online vragenlijsten of interviews, van de beschikbare transversale / technische vaardigheden en beoordeling van hun ontwikkelingspotentieel
 • Consolidatie van resultaten om de teamdiagnose vast te stellen en verbeterpunten te identificeren
 • Mogelijke communicatie van individuele resultaten, zodat iedereen zich in volledige vertrouwelijkheid in het team kan positioneren en een persoonlijke benadering van de ontwikkeling van vaardigheden kan bevorderen.

3. INTERACTIEVE EN DYNAMISCHE DEBRIEFING

 • Presentatie en validatie van de diagnose met managers en definitie van een actieplan
 • Presentatie aan het team in aanwezigheid van management
 • Validatie van het actieplan door alle deelnemers om hun inzet te verzekeren

4. UITVOERING

 • Implementatie van acties: Training, individuele of teamcoaching, reorganisatie van taken, aanwervingsplan, enz ...
 • Implementatie van een dashboard om de voortgang van de ondernomen acties en hun bijdrage aan de gestelde doelen te meten
Toegevoegde waarde
 • Een aanpak onder leiding van senior consultants, die de verantwoordelijkheid voor grote inkoopafdelingen hebben uitgeoefend
 • Een "collaboratieve" methodologie, bewezen op beide continenten (Amerika en Europa)
 • Een netwerk van ervaren professionals, voor de inzet van het gedefinieerde actieplan (trainers, consultants, coach, spreker, werkpsycholoog, ...)

Case studies & Publicaties

Coaching van Categorie Inkopers van een fabrikant van luchtvaartapparatuur
>

MAART 2020

Coaching van Categorie Inkopers van een fabrikant van luchtvaartapparatuur

Onze klant, Group International, is gespecialiseerd in luchtvaartapparatuur en -systemen. [...]

 

BEKIJK ALLE CASESTUDIES

Voor meer informatie en voor een meer nauwkeurige diagnose van uw situatie en uw mogelijkheden

CONTACTEER ONS
9